Kaksi tietokoneen näyttöä, joissa molemmissa näkyy WordPress-logo. Kuvitus symboloi duplikaattisisältöä ja sen hallintaa WordPress-sivustolla.

Kuinka välttää duplikaattisisältöä WordPress-sivustollasi

NordVPN banneri, nopeampi kuin koskaan
NordVPN banneri, nopeampi kuin koskaan.

Duplikaattisisältö on yksi yleisimmistä ja hankalimmista ongelmista, joka voi vaikuttaa WordPress-sivustosi suorituskykyyn ja hakukonenäkyvyyteen. Yksinkertaisesti sanottuna, duplikaattisisältö tarkoittaa identtistä tai hyvin samankaltaista sisältöä, joka esiintyy useissa eri URL-osoitteissa joko saman sivuston sisällä tai eri sivustoilla.

Mitä on duplikaattisisältö?

Duplikaattisisältö voi olla tekstimuodossa olevaa sisältöä, kuvia tai muita tiedostoja, jotka esiintyvät useammassa kuin yhdessä paikassa internetissä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun sama artikkeli julkaistaan useilla eri sivuilla tai blogeissa ilman merkittäviä muutoksia. Myös tekniset seikat, kuten URL-parametrit ja tulostettavat versiot sivuista, voivat aiheuttaa duplikaattisisältöä.

Miksi duplikaattisisältö on ongelma?

Duplikaattisisältö on ongelmallista useista syistä:

 • Hakukoneoptimointi (SEO): Hakukoneet, kuten Google, eivät tiedä, mikä versio sisällöstä pitäisi indeksoida ja näyttää hakutuloksissa. Tämä voi johtaa siihen, että sivustosi ei näy ollenkaan tai näkyy alempana hakutuloksissa.
 • Sivuston liikenne: Jos sama sisältö kilpailee keskenään useissa paikoissa, voi se vähentää yksittäisten sivujen saamaa liikennettä.
 • Brändin uskottavuus: Toistuva sisältö voi antaa käyttäjille vaikutelman, että sivustosi ei ole alkuperäinen tai tarjoaa vähän arvoa.

Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään, mitä duplikaattisisältö on, kuinka se vaikuttaa WordPress-sivustoosi ja mitä voit tehdä sen välttämiseksi.

Duplikaattisisällön tunnistaminen

Ensimmäinen askel duplikaattisisällön vähentämiseksi on sen tunnistaminen. On tärkeää ymmärtää, mistä duplikaattisisältöä voi syntyä ja miten voit löytää sen WordPress-sivustoltasi.

Työkalut ja menetelmät duplikaattisisällön löytämiseksi

On olemassa useita työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voit tunnistaa duplikaattisisällön sivustollasi:

 • Google Search Console: Tämä työkalu voi auttaa sinua tunnistamaan indeksointiongelmat, mukaan lukien duplikaattisisältöön liittyvät ongelmat.
 • Screaming Frog SEO Spider: Tämä työkalu indeksoi sivustosi ja löytää kaikki URL-osoitteet, joissa saattaa olla duplikaattisisältöä.
 • Copyscape: Erityisesti tekstisisällön tarkistamiseen suunniteltu työkalu, joka löytää samankaltaisen tai identtisen sisällön internetistä.
 • Yoast SEO -lisäosa: Tämä suosittu WordPress-lisäosa voi auttaa sinua hallitsemaan ja optimoimaan sisältöäsi, ja siinä on myös työkaluja duplikaattisisällön vähentämiseen.
Yleiset duplikaattisisällön lähteet WordPressissä

WordPress-sivustoilla duplikaattisisältöä voi syntyä monista eri lähteistä:

 • Kategoriat ja avainsanat: Jos sama artikkeli on merkitty useilla kategorioilla ja avainsanoilla, se voi luoda useita eri URL-osoitteita samalle sisällölle.
 • Arkistosivut: Esimerkiksi päivämäärä- ja kirjoittaja-arkistot voivat luoda useita versioita samasta sisällöstä.
 • Tulostusystävälliset versiot: Jos käytät lisäosia tai teemoja, jotka luovat tulostusystävällisiä versioita sivuistasi, ne voivat aiheuttaa duplikaattisisältöä.
 • URL-parametrit: Erilaiset URL-parametrit, kuten seurantakoodit tai istunto-ID, voivat luoda monia eri versioita samasta sivusta.

Duplikaattisisällön vaikutukset hakukoneoptimointiin

Duplikaattisisällöllä voi olla merkittävä vaikutus sivustosi hakukoneoptimointiin. Hakukoneet, kuten Google, pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen parhaan mahdollisen kokemuksen näyttämällä relevantteja ja alkuperäisiä hakutuloksia. Duplikaattisisältö voi kuitenkin sekoittaa hakukoneita ja heikentää sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa.

Miten duplikaattisisältö vaikuttaa hakukonesijoituksiin?

Kun hakukoneet kohtaavat duplikaattisisältöä, ne joutuvat valitsemaan, mikä versio sisällöstä näytetään hakutuloksissa. Tämä voi johtaa seuraaviin ongelmiin:

 • Sijoitusten heikkeneminen: Hakukoneet voivat rangaista sivustoja, jotka sisältävät paljon duplikaattisisältöä, mikä johtaa avainsanojen sijoitusten heikkenemiseen.
 • Hajautunut liikenne: Jos sama sisältö esiintyy useissa URL-osoitteissa, hakukoneet voivat jakaa liikenteen näiden osoitteiden kesken, mikä vähentää yksittäisten sivujen saamaa liikennettä.
 • Indeksointiongelmat: Hakukoneiden indeksointibotit voivat käyttää tarpeettomasti resursseja indeksoidessaan samaa sisältöä useaan kertaan, mikä voi estää uusien tai tärkeiden sivujen indeksoinnin.
Googlen suhtautuminen duplikaattisisältöön

Google ja muut hakukoneet pyrkivät tunnistamaan ja käsittelemään duplikaattisisältöä mahdollisimman tehokkaasti. Google käyttää erilaisia algoritmeja ja signaaleja määrittääkseen, mikä versio sisällöstä on alkuperäinen ja mikä tulisi näyttää hakutuloksissa.

 • Canonical-tagit: Google suosittelee käyttämään canonical-tageja, jotta voidaan ilmoittaa hakukoneille, mikä versio sivusta on ensisijainen.
 • 301-uudelleenohjaukset: Kun sisältö siirretään uuteen osoitteeseen, 301-uudelleenohjaus kertoo hakukoneille, että sivu on pysyvästi siirretty, ja ohjaa liikenteen uuteen URL-osoitteeseen.
 • Noindex-tagi: Voit käyttää noindex-tageja estääksesi hakukoneita indeksoimasta tietyjä sivuja, jotka sisältävät duplikaattisisältöä.

Teknisiä ratkaisuja duplikaattisisällön välttämiseksi

On olemassa useita teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voit estää ja hallita duplikaattisisältöä WordPress-sivustollasi. Näiden menetelmien avulla voit varmistaa, että hakukoneet ymmärtävät, mikä sisältö on ensisijaista ja mikä tulisi indeksoida.

Canonical-tagien käyttö

Canonical-tagit ovat tehokas tapa ilmoittaa hakukoneille, mikä versio sivusta on ensisijainen, kun useita versioita on olemassa. Tämä auttaa estämään duplikaattisisällön ongelmat ja varmistaa, että oikea sisältö indeksoidaan ja näytetään hakutuloksissa.

Lisää canonical-tagit manuaalisesti: Voit lisätä canonical-tageja sivujesi HTML-koodiin. Esimerkki:

<link rel="canonical" href="https://www.omasivustosi.fi/ensimmainen-sivu/">

Käytä SEO-lisäosia: Lisäosat kuten Yoast SEO ja All in One SEO Pack tarjoavat helpon tavan hallita canonical-tageja sivustollasi.

Noindex-tagin hyödyntäminen

Noindex-tagien avulla voit estää hakukoneita indeksoimasta tiettyjä sivuja, jotka sisältävät duplikaattisisältöä tai jotka eivät ole merkityksellisiä hakukoneiden indeksointiin.

Lisää noindex-tagit manuaalisesti: Voit lisätä noindex-tageja sivujesi HTML-koodiin. Esimerkki:

<meta name="robots" content="noindex">

Käytä SEO-lisäosia: Yoast SEO ja All in One SEO Pack mahdollistavat noindex-tagien helpon asettamisen sivuillesi ja artikkeleillesi.

301-uudelleenohjaukset

301-uudelleenohjaukset ovat tapa ohjata vanha URL-osoite pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä auttaa hakukoneita ja käyttäjiä löytämään oikean sivun ja estää duplikaattisisällön ongelmat.

 1. Lisää 301-uudelleenohjaukset manuaalisesti: Voit lisätä uudelleenohjauksia .htaccess-tiedostoon. Esimerkki:
  Redirect 301 /vanha-sivu https://www.omasivustosi.fi/uusi-sivu
 2. Käytä uudelleenohjauslisäosia: Lisäosat kuten Redirection ja Simple 301 Redirects helpottavat uudelleenohjausten hallintaa WordPress-sivustollasi.

Näiden teknisten ratkaisujen avulla voit tehokkaasti hallita duplikaattisisältöä ja parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Jos tarvitset hakukonenäkyvyyden parantamiseen WordPress-asiantuntijaa, niin pyydä meiltä tarjous. Seuraavissa kappaleissa käsitellään, miten voit optimoida WordPressin asetuksia duplikaattisisältöä vähentääksesi.

WordPressin asetukset

WordPress tarjoaa monia asetuksia ja työkaluja, joiden avulla voit hallita ja estää duplikaattisisällön syntymistä. Näiden asetusten optimointi auttaa pitämään sivustosi selkeänä ja hakukoneystävällisenä.

Permalinkkien ja URL-rakenteen optimointi

Yksi tärkeimmistä asioista duplikaattisisällön välttämiseksi on selkeän ja johdonmukaisen URL-rakenteen käyttö. WordPressin linkkiasetusten avulla voit hallita, miltä sivujesi ja artikkeliesi URL-osoitteet näyttävät.

 1. Valitse yksilöllinen linkkirakenne: Siirry kohtaan Asetukset -> Osoiterakenne ja valitse rakenne, joka on selkeä ja hakukoneystävällinen, kuten ”Artikkelin nimi”.
  Huom! Jos sinulla on jo sisältöä WordPress-sivustollasi, osoiterakenteen muuttamisen jälkeen tulee uudelleenohjata kaikki vanhat URL-osoitteet uusiin tai vanhat linkit eivät toimi.
 2. Vältä URL-parametreja: Vältä käyttämästä URL-parametreja, jotka voivat luoda useita versioita samasta sivusta. Suosi sen sijaan puhtaita ja yksilöllisiä URL-osoitteita.
Kategorioiden ja avainsanojen hallinta

Kategorioiden ja avainsanojen käyttö voi helposti johtaa duplikaattisisältöön, jos samoja artikkeleita liitetään useisiin kategorioihin ja avainsanoihin.

 1. Rajoita kategorioiden ja avainsanojen määrää: Käytä tarkasti harkittuja kategorioita ja avainsanoja, jotta jokainen artikkeli on ainutlaatuinen ja helposti löydettävissä.
 2. Noindex-tagin käyttö arkistosivuilla: Voit käyttää noindex-tageja estääksesi hakukoneita indeksoimasta arkistosivuja, jotka sisältävät samoja artikkeleita eri näkymissä.

Optimoimalla WordPressin asetukset voit tehokkaasti hallita ja vähentää duplikaattisisällön riskiä sivustollasi.

Käytännön vinkkejä ja parhaita käytäntöjä

Duplikaattisisällön välttäminen vaatii jatkuvaa huomiota ja hyviä käytäntöjä sisällön luomisessa ja hallinnassa. Tässä muutamia käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua pitämään sivustosi sisällön ainutlaatuisena ja hakukoneystävällisenä.

Alkuperäisen sisällön luominen ja ylläpitäminen

Yksi tehokkaimmista tavoista välttää duplikaattisisältöä on keskittyä alkuperäisen ja laadukkaan sisällön luomiseen. Tämä ei ainoastaan paranna hakukoneoptimointia, vaan myös houkuttelee enemmän kävijöitä sivustollesi ja sitouttaa heidät paremmin.

 1. Kirjoita ainutlaatuista sisältöä: Vältä kopioimasta tai lainaamasta suuria osia muiden sivustojen sisällöstä. Pyri luomaan omaa, alkuperäistä sisältöä, joka tarjoaa arvoa lukijoille.
 2. Päivitä vanhoja artikkeleita: Sen sijaan, että julkaiset uudelleen saman sisällön, päivitä ja paranna vanhoja artikkeleita uusilla tiedoilla ja näkökulmilla.
Sisällön kuratointi ja uudelleenjulkaisu

Jos käytät muiden luomaa sisältöä, varmista, että teet sen oikein ja vältät duplikaattisisällön syntymisen.

 1. Käytä lainauksia ja viitteitä: Kun käytät muiden luomaa sisältöä, käytä lainauksia ja anna asianmukaiset viitteet alkuperäiseen lähteeseen.
 2. Tarjoa oma näkökulmasi: Älä pelkästään kopioi muiden sisältöä, vaan lisää oma näkökulmasi ja analyysisi. Tämä tekee sisällöstäsi ainutlaatuisen.
Sisäisen linkityksen merkitys

Sisäinen linkitys auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi rakenteen ja löytämään tärkeimmät sivut. Se myös parantaa käyttäjäkokemusta ja auttaa pitämään vierailijat sivustollasi pidempään.

 1. Linkitä relevanttiin sisältöön: Käytä sisäisiä linkkejä ohjataksesi lukijat aiheeseen liittyviin artikkeleihin ja sivuihin.
 2. Käytä kuvaavia ankkuritekstejä: Varmista, että linkkien ankkuritekstit kuvaavat selkeästi, mihin linkki johtaa, mikä parantaa hakukoneiden kykyä indeksoida sivustosi.

Noudattamalla näitä käytännön vinkkejä voit vähentää duplikaattisisällön riskiä ja parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta. Jos tarvitset apua sisällönhallinnassa tai hakukoneoptimoinnissa, mainostoimistomme tarjoaa asiantuntevaa palvelua.

Yhteenveto

Duplikaattisisältö voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia WordPress-sivustosi hakukoneoptimoinnille ja käyttäjäkokemukselle. Tämä artikkeli on käsitellyt erilaisia tapoja tunnistaa, hallita ja välttää duplikaattisisältöä. Olemme tarkastelleet, miten duplikaattisisältö vaikuttaa hakukonesijoituksiin, ja miten tekniset ratkaisut, kuten canonical-tagit, noindex-tagit ja 301-uudelleenohjaukset, voivat auttaa sen hallinnassa.

Lisäksi olemme käsitelleet WordPressin asetusten optimointia ja suositelleet lisäosia, jotka voivat auttaa duplikaattisisällön hallinnassa. Käytännön vinkit, kuten alkuperäisen sisällön luominen, sisällön kuratointi ja sisäisen linkityksen merkitys, ovat myös tärkeitä työkaluja duplikaattisisällön välttämisessä.

Keskeiset opit duplikaattisisällön välttämisestä
 • Tunnista ja hallitse: Käytä työkaluja ja menetelmiä duplikaattisisällön tunnistamiseen ja hallintaan.
 • Tekniset ratkaisut: Hyödynnä canonical- ja noindex-tageja sekä 301-uudelleenohjauksia estääksesi duplikaattisisällön vaikutukset.
 • Optimoitu sisällönhallinta: Käytä WordPressin asetuksia ja lisäosia estääksesi duplikaattisisällön syntymisen.
 • Alkuperäinen sisältö: Luo ja ylläpidä ainutlaatuista sisältöä, joka tarjoaa arvoa lukijoille ja parantaa hakukoneoptimointia.
Toimenpiteet sivustosi optimoinnin parantamiseksi
 • Säännölliset tarkistukset: Tarkista säännöllisesti sivustosi duplikaattisisällön varalta ja korjaa mahdolliset ongelmat nopeasti.
 • Päivitä ja paranna: Päivitä vanhoja artikkeleita uusilla tiedoilla ja näkökulmilla sen sijaan, että luot saman sisällön uudelleen.
 • Seuraa tuloksia: Käytä työkaluja, kuten Google Search Console ja SEO-lisäosia, seuraamaan duplikaattisisällön hallinnan vaikutuksia sivustosi suorituskykyyn.
Tilaa WordPress-sivustollesi ylläpito. Tarjoamme WordPress-sivuston ylläpidon alkaen 20 € kuukaudessa! Kaksi henkilöä auttamassa toisiaan sekä WordPress-logo taustalla.
Tilaa WordPress-sivustollesi ylläpito. Tarjoamme WordPress-sivuston ylläpidon alkaen 20 € kuukaudessa! Kaksi henkilöä auttamassa toisiaan sekä WordPress-logo taustalla.

MITEN WP-APU PALVELU TOIMII?

1. Lähetä meille viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu(at)hakukonemestarit.fi tai soita numeroon 044 239 6296 ja kerro millainen ongelma sinulla on WordPress-verkkosivujesi kanssa.

2. Tämän jälkeen kysymme WordPress-sivustosi URL-osoitetta, jotta voimme nähdä ongelman.

3. Annamme sinulle hinta-arvion ongelman korjaamisesta.

4. Jos hyväksyt hinta-arvion, aloitamme työt. Töiden aloittamiseksi tarvitsemme WordPress-sivustollesi tilapäiset ylläpitäjän tunnukset, jotka voit poistaa, kun olemme korjanneet ongelmasi. Lue tästä linkistä ohjeet, miten voit luoda uuden WordPress-käyttäjätunnuksen.

5. Kun olemme korjanneet ongelman sivustollasi, ilmoitamme siitä sinulle.

Palvelulla on 100% tyytyväisyystakuu eli jos emme saa jostain syystä korjattua ongelmaasi, sinua ei laskuteta.

MIETITYTTÄÄKÖ JOKIN?

Jos sinua mietityttää WordPress-verkkosivuissa mikä tahansa asia, ota meihin yhteyttä.

Kysyminen ei vielä maksa mitään, eikä velvoita sinua mihinkään.